3. Janez 1:11

Red robins happy hour times 3 Jovan 1:11 ljubljeni, ne posnemajte, kaj je zlo, ampak kar je dobro. tisti, ki dela dobro, je od boga; tisti, ki dela zlo, ni videl boga.

3. Janez 1,12

Red robins happy hour times 3. jn 1,12 demetrij je prejel dobro pričevanje od vseh in od same resnice. pričamo tudi zanj in veste, da je naše pričevanje resnično.