Galačanom 3:16

Red robins happy hour times galatians 3:16, obljube so bile izrečene abrahamu in njegovemu semenu. Pismo ne pravi: 'in semenom', kar pomeni veliko, ampak 'in semenu tvojemu', kar pomeni enega, ki je Kristus.

Galačanom 3:13

Red robins happy hour times galatians 3:13 Kristus nas je odrešil prekletstva zakona, tako da je postal prekletstvo za nas. kajti napisano je: 'Prekleti so vsi, ki so obesljeni na drevo.'

Galačanom 4: 9

Red robins happy hour times galatians 4: 9 Toda zdaj, ko poznate boga ali ga bolje poznate, kako se vračate k tistim šibkim in ničvrednim načelom? ali jih želite spet zasužnjevati?

Galačanom 1: 9

Red robins happy hour times galatians 1: 9 kot smo že rekli, tako zdaj spet rečem: če ti kdo pridiga evangelij v nasprotju s prejetim, naj bo pod prekletstvom!

Galačanom 3:10

Red robins happy hour times galatians 3:10 vsi, ki se zanašajo na dela zakona, so pod prekletstvom. kajti napisano je: 'Prekleti so vsi, ki še naprej ne počnejo vsega, kar je zapisano v knjigi zakona.'

Galačanom 4:14

Red robins happy hour times galatians 4:14 in čeprav mi je bila moja bolezen preizkušnja, me niste zaničevali ali zavrnili. namesto tega ste me sprejeli, kot da sem božji angel, kot da sem sam božični Jezus.