Janez 10:10

Red robins happy hour times John 10:10 tat prihaja samo zato, da bi ukradel in ubil ter uničil. Prišel sem, da imajo lahko življenje in ga imajo v vsej svoji polnosti.

Janez 3:16

Red robins happy hour times John 3:16 Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinega sina, da vsi, ki verujejo vanj, ne bodo propadli, ampak imeli večno življenje.

Janez 13:34

Red robins happy hour times John 13:34 novo zapoved, ki vam jo dajem: ljubite se. kot sem vas ljubil, tako se tudi vi morate ljubiti.

Janez 14: 6

Red robins happy hour times Janez 14: 6 Jezus je odgovoril: 'Jaz sem pot, resnica in življenje. nihče ne pride k očetu, razen preko mene.

Janez 14:12

Red robins happy hour times John 14:12 resnično, resnično, rečem vam, kdor veruje vame, bo tudi dela, ki jih počnem. naredil bo še večje stvari od teh, ker grem k očetu.

Janez 18:38

Red robins happy hour times John 18:38 'kaj je resnica?' je vprašal pilat. in ko je to rekel, je šel zopet k Jevcem in jim rekel: 'Ne najdem podlage za obtožbo zoper njega.

Janez 19:30

Red robins happy hour times John 19:30, ko je Jezus prejel kislo vino, je rekel: 'Končano je.' in sklonivši glavo, se je prepustil duhu.

Janez 21:17

Red robins happy hour times john 21:17 je Jezus tretjič vprašal: 'simon john sin, me ljubiš?' Peter je bil hudo poškodovan, ker ga je Jezus tretjič vprašal: 'me ljubiš?' 'Gospod, vse stvari veste,' je odgovoril. 'veš, da te ljubim.' Jezus mu je rekel: 'nahrani moje ovce.

Janez 2:15

Red robins happy hour times Jovan 2:15, tako da je naredil bič iz vrvic in odpeljal vse iz tempeljskih dvorov, tako ovce kot govedo. izlil je kovance menjalnikov denarja in prevrnil njihove mize.

Janez 11:25

Red robins happy hour times jon 11:25 Jezus ji je rekel: 'Jaz sem vstajenje in življenje. kdor verjame vame, bo živel, čeprav bo umrl.

Janez 4:35

Red robins happy hour times John 4:35 ali ne rečete: 'Do žetve so še štirje meseci?' povem vam, dvignite oči in si oglejte polja, saj so zrela za žetev.

Janez 8: 7

Red robins happy hour times jon 8: 7, ko so ga še naprej spraševali, se je zravnal in jim rekel: 'Naj tisti, ki je med vami brez greha, prvi vrže kamen nanjo.'