Luka 11: 9

Red robins happy hour times luke 11: 9 zato vam rečem: vprašajte in prejelo vam ga bo; iščite in našli boste; potrkajte in vrata se vam bodo odprla.

Luka 10:27

Red robins happy hour times luke 10:27 odgovoril je: 'Ljubi gospoda svojega boga z vsem srcem in z vso dušo in z vso močjo in z vsem svojim razumom' in 'ljubi bližnjega svojega kot samega sebe.'

Luka 6:45

Red robins happy hour times luke 6:45, dobri človek prinaša dobre stvari iz dobrega zaklada svojega srca, hudobni človek pa prinaša zle stvari iz zlega zaklada svojega srca. kajti od preliva srca usta govorijo.

Luka 10: 2

Red robins happy hour times luke 10: 2 in rekel jim je: 'Žetev je obilna, delavcev pa je malo. prosite gospoda žetve, naj torej pošlje delavce na njegovo letino.

Luka 18: 1

Red robins happy hour times luke 18: 1 nato jim je Jezus povedal prispodobo o njihovi potrebi, da bi ves čas molili in ne izgubili srca:

Luka 19:13

Red robins happy hour times luke 19:13 prej je poklical deset svojih hlapcev in jim dal deset min. 'poslujem s tem, dokler se ne vrnem,' je dejal.

Luka 2:14

Red robins happy hour times luke 2:14 'slava bogu na najvišjem in na zemlji mir ljudem, na katerih počiva njegova milost!'

Luka 7:47

Red robins happy hour times luke 7:47 zato vam povem, da ji je bilo odpuščenih mnogo grehov, da je ljubila veliko. toda tisti, ki mu je bilo odpuščeno, malo ljubi. '

Luka 6:38

Red robins happy hour times luke 6:38 daj, in dano ti bo. dobra mera, stisnjena navzdol, stresena skupaj in tekanje čez vas bo vlilo v naročje. kajti z mero, ki jo uporabljate, vam jo bomo izmerili nazaj. '

Luka 23:46

Red robins happy hour times luke 23:46 nato je Jezus na glas zaklical: 'oče, v tvoje roke zavežem svoj duh.' in ko je to rekel, je zadihal.

Luka 9:23

Red robins happy hour times luke 9:23 nato je Jezus vsem rekel: 'Če kdo hoče iti za menoj, se mora zanikati in vsak dan vzeti svoj križ in mi slediti.