Filemon 1: 6

Red robins happy hour times philemon 1: 6 Prosim za to, da bi vaše partnerstvo v veri postalo učinkovito, če boste v celoti priznali vsako dobro, kar je naše v Kristusu.